Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2020

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 124/20

z dnia 5 lutego 2020 r.

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

 • Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,
 • Gdańskiego Darczyńcy Roku,
 • Gdańskiego Społecznika Roku.
 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:
  1. ma w Gdańsku swoją siedzibę lub
  2. działa na terenie Gdańska,
  3. w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
 3. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
  1. zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska
  2. przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
 4. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.
 5. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody i wyróżnienia im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.
 6. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w pozostałych kategoriach mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – min. 10 osób.
 7. Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku / Gdański Darczyńca Roku / Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego w Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 30 lipca 2021 roku, do godz. 15:00). W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
 8. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia
 10. Nagrody i wyróżnienia w kategoriach, nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 lat. -> Lista dotychczasowych laureatów

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr. tel.: 58 32368 67 lub zuzanna.cichon@gdansk.gda.pl

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

Monika Chabior

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

 

Pliki do pobrania:

Zarzadzenie _124_20_w_sprawie_ustanowienia_Nagrody_im-Lecha_Badkowskiego_ wraz z Regulaminem (942.48 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku 2020 (202.28 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku 2020 (205.2 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku 2020 (205.1 KB)

Metryczka publikacji