Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska na sezon letni 2009

PREZYDENT  MIASTA  GDAŃSKA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie  miasta Gdańska na sezon letni 2009.

Formularze zgłoszeniowe w zamkniętych kopertach z napisem:

?Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę stojaków przeznaczonych do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych i widokówek w określonych lokalizacjach na terenie miasta Gdańska?

należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, Zespół Obsługi Mieszkańców, stanowiska nr 14-17, w terminie do dnia 15.05.2009 r. do godziny 1700.
W przypadku składania formularzy za pomocą poczty liczy się data  wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Regulamin przetargu, formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dotyczące wydzierżawienia stojaków do sprzedaży okularów przeciwsłonecznych   i widokówek w określonych lokalizacjach można uzyskać w Referacie Handlu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 218, 220, tel. 058 32-36-218/220.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 18.05.2009 r.  o godz. 1100, w budynku Biura Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1, sala  nr 003.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Metryczka publikacji