Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Prokuratura umarza śledztwo

Prokuratura Rejonowa Gdańsk Śródmieście umorzyła śledztwo w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w przystani jachtowej Marina Gdańsk, jak również w sprawie zniszczenia dokumentacji w postaci deklaracji postoju, jacht planów, książki portowej oraz przywłaszczenia powierzonych pieniędzy na szkodę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku.

Prokurator po szeroko zakrojonym śledztwie i przesłuchaniu przez Policję licznych świadków uznał, że wymienione zdarzenia nie zawierały znamion czynu zabronionego, jak również brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie ich popełnienia.

Szereg informacji pochodzących od Pana Ryszarda Kostyka, szeroko komentowanych w zeszłym roku w prasie nie znalazło potwierdzenia. Okoliczności znajdujące się poza obszarem zainteresowania prokuratury i policji zostały gruntownie wyjaśnione, przez służby wewnętrzne Miasta, a wszelkie nieprawidłowości - usunięte.

W listopadzie ub. r. rozwiązana została umowa o pracę z kierownikiem mariny w trybie art. 52 Kodeksu Pracy. Kierownik nie zgodził się z podstawą i przyczyną rozwiązania umowy o pracę i odwołał się do Sądu Pracy. W związku z wykazanym przewinieniem z zakresu wykonywanej pracy, MOSiR w Gdańsku będzie dochodził stosownych roszczeń w związku z nieprawidłowym rozliczanie postoju jednostek, zgodnie z przewidzianym odpowiednimi przepisami trybem.

Wobec wniosków zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej przez Biuro Kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku w dniach 22-29.11.2013 r., Dyrektor MOSiR podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem z Głównym Księgowym MOSiR na podstawie art. 30 par. 1 pkt 2 Kodeksu Pracy.

Na podstawie zaleceń pokontrolnych uszczelniony został system poboru opłat oraz windykacji należności. Zaktualizowane zostały procedury księgowe oraz dokumenty wewnętrzne MOSiR, w tym instrukcja kasowa i kancelaryjna. Pracownicy zajmujący się obrotem pieniężnym, przeszli dodatkowe szkolenia kasowe. W Marinie Gdańsk wprowadzony został elektroniczny system zarządzania przystanią, w którym ewidencjonowane i archiwizowane są wizyty jednostek korzystających z przystani. Wyeliminowane zostało wykorzystanie żetonów do użytkowania natrysków, które zastąpiono monetami. Ponadto przeprowadzono audyt bezpieczeństwa pływalni, audyt księgowy i organizacyjny, zaktualizowano także zakresy obowiązków pracowników. Zarządzeniami Dyrektora MOSiR wprowadzono w życie regulamin etyki pracownika MOSiR, a także powołano stałą komisję dokonującą doraźnych kontroli poszczególnych działów MOSiR.

Metryczka publikacji