Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Projekt zmian granic jednostek pomocniczych Miasta Gdańska

Rada Miasta Gdańska 26 sierpnia br. podjęła uchwałę Nr LI/1460/10 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała
Mapa-projekt zmian granic (4.28 MB)

Treść uchwały podlega konsultacji z mieszkańcami do dnia 14 października br. Wnioski do uchwały proszę kierować do Przewodniczącego Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. Nr 104.

Metryczka publikacji