Projekt zmian granic jednostek pomocniczych Miasta Gdańska

Rada Miasta Gdańska 26 sierpnia br. podjęła uchwałę Nr LI/1460/10 w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XLIX/348/92 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 lipca 1992 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych Miasta Gdańska w postaci dzielnic/osiedli.

Uchwała
Mapa-projekt zmian granic (4.28 MB)

Treść uchwały podlega konsultacji z mieszkańcami do dnia 14 października br. Wnioski do uchwały proszę kierować do Przewodniczącego Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska, ul. Wały Jagiellońskie 1, pok. Nr 104.

Metryczka publikacji