Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Projekt "Młodzi w biznesie"

Projekt "Młodzi w biznesie"

?Młodzi w biznesie? - Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2.

- Okres realizacji projektu: styczeń 2011 ? grudzień 2012

- Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji: luty 2011r.

- Beneficjentami pomocy (BP) projektu będzie 36 osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i przejdą pozytywnie proces rekrutacji:

  • Nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.
  • Zamieszkujące woj. pomorskie.
  • Grupę docelową w projekcie w 100% stanowić będą osoby w wieku poniżej 25 roku życia, w tym co najmniej 30% osoby niepełnosprawne (w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych) oraz co najmniej 50% osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne), których stosunek wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu.
  • Dodatkową grupą preferowaną będą kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, osoby z terenów wiejskich. 

Zobacz: Młodzi w biznesie - ulotka (159.09 KB)

Więcej informacji: http://www.arp.gda.pl/index.php?strona=612

Metryczka publikacji