Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu zmian Strategii Gdańsk 2030 Plus

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu zmian dokumentu Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. Mieszkańcy oraz lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy mieli sposobność przekazać swoje uwagi względem treści konsultowanego dokumentu. W konsultacjach wzięło udział niemal 400 osób.

Konsultacje społeczne projektu zmian dokumentu rozpoczęły się 26 marca 2022 r. i trwały 35 dni. W tym czasie można było zapoznać się z dokumentem i przekazać uwagi pisemnie – za pośrednictwem formularza lub ustnie – podczas wysłuchania publicznego przeprowadzonego online i transmitowanego na stronie miejskiej www.gdansk.pl. Dodatkowo, z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi zrealizowano spotkania tematyczne poświęcone obszarom: ochrony środowiska i adaptacji zmian klimatu, mobilności i przestrzeni, rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego.

W czasie trwania konsultacji społecznych gdańszczanie przekazali 176 uwag. Te, które rozpatrzono pozytywnie zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu. Jednocześnie w związku z wysokim poziomem szczegółowości niektórych uwag, postulaty te będą brane pod uwagę podczas prac merytorycznych nad opracowywaniem Programów Rozwoju, które będą stanowić instrument wdrażania Strategii. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji społecznych, które szczegółowo odnoszą się do poszczególnych uwag i uzasadniają ich rozstrzygnięcie.

Dokumenty do pobrania

 

Celem konsultacji było zebranie uwag i propozycji uzupełnień do zapisów projektu zmian Strategii, który został sporządzony na podstawie wniosków z diagnozy opracowanej na potrzeby procesu opracowania zmian Strategii, wyników ankiety skierowanej do mieszkańców nt. priorytetów rozwoju Gdańska, efektów prac warsztatowych z mieszkańcami przeprowadzonych w listopadzie 2021 r. oraz analiz wytycznych strategicznych dokumentów ponadlokalnych, krajowych oraz unijnych. Strategia uwzględnia również treść i dorobek dotychczas obowiązujących dokumentów strategicznych i planistycznych Gdańska oraz efekty zaangażowania mieszkańców w proces opracowania Strategii w 2014 r.

Metryczka publikacji