Panel dyskusyjny Droga Gdańska i Metropolii Gdańskiej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.W najbliższy wtorek, 20 maja 2008 r., zapraszamy na panel dyskusyjny pt. Droga Gdańska i Metropolii Gdańskiej do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Celem organizacji spotkania jest wymiana informacji oraz zainicjowanie wzajemnego wspierania projektów kulturalnych na terenie metropolitalnym.
Metryczka publikacji