PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – otrzymywanie decyzji podatkowej przez e-PUAP

PODATNIKU,

Jeśli otrzymywałeś decyzje w sprawie podatku od nieruchomości w formie papierowej, a chciałbyś otrzymywać je w formie elektronicznej  możesz to zmienić.

W tym celu:

  • Załóż PROFIL ZAUFANY (odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, potwierdzonego certyfikatem)
  • Załóż konto na elektronicznej platformie ePUAP,
  • Po założeniu konta wyślij pismo ogólne o treści:

„Wyrażam zgodę na doręczanie pism w postępowaniu podatkowym, w tym decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, za pomocą środków komunikacji elektronicznej”

Pamiętaj, w każdej chwili masz prawo do rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wrócić do formy papierowej.

Jeżeli chcesz otrzymywać krótką wiadomość tekstową (sms) lub e-mail przypominający o terminie płatności podatku z decyzji możesz złożyć oświadczenie również przez ePUAP.

Link do oświadczenia: Oświadczenie

Metryczka publikacji