Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Otwarty konkurs ofert na realizację przez podmioty lecznicze zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o konkursie wraz ze wzorem oferty i oświadczeniami oferenta (68.63 KB)
  2. Karta oceny oferty (68 KB)
  3. Program Zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży (634.17 KB)
  4. Program Zdrowotny Zaszczep się przeciwko grypie a będziesz cieszył się jesienią życia (896.94 KB)
  5. Program Zdrotowny w zakresie zapobieganie chorobie próchnicowej u dzieci w wieku 1 do 6 lat (923.17 KB)

Szanowni Oferenci-podmioty lecznicze,

Prezydent Miasta Gdańska informuje, iż termin składania ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: „Zaszczep się przeciw grypie a będziesz się cieszył jesienią życia”, zostaje przedłużony do 12 maja 2017 roku włącznie, do godz. 15.00.

Jednocześnie informujemy, iż informacja o wyborze przez Prezydenta Miasta Gdańska podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje, zostanie wywieszona w dniu 29 maja 2017 roku. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi najpóźniej 9 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 269/17 PMG z dnia 22 lutego 2017 r.

Metryczka publikacji