Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku na zadanie z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży:

12) wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów - 200.000 złotych

b) organizacja półkolonii zajęć opiekuńczo-edukacyjnych  w  okresie letnim - 300.000 złotych

Do pobrania:

wyniki konkursu na kolonie i obozy (18.81 KB)

wyniki konkursu na półkolonie (19.1 KB)

Metryczka publikacji