Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”, w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój

Zarządzenie nr 184/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 07/02/2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017", w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy-Stud(n)ia Przedsiębiorczości".

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska (246.8 KB)
  2. Szczegółowe warunki konkursu (596.84 KB)
  3. Wzór oferty (345 KB)
  4. Wzór karty oceny (539.56 KB)
Metryczka publikacji