Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert realizację zadań publicznych w 2017 r. określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

  1. ochrony i promocji zdrowia – 54 500 zł
  2. wypoczynku dzieci i młodzieży -550 000 zł
  3. działań z udziałem lokalnej społeczności - utrzymanie placów zabaw - 35 600 zł
  4. Wspierania zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności – 25 000 zł

Termin składania ofert –  21 dni od dnia ogłoszenia konkursu, tj. do 28 marca 2017 roku.

Do pobrania:

  1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska (278.89 KB)
  2. Szczegółowe warunki konkursu (1.08 MB)
  3. Wzór oferty (99.94 KB)
  4. Karta oceny oferty (480.83 KB)
Metryczka publikacji