Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zleconego przez Wydział Rozwoju Społecznego pt. "Działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw"

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju społeczności lokalnej pod nazwą:

Działania z udziałem lokalnej społeczności – utrzymanie placów zabaw -  150.000 złotych

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki konkursu (699.69 KB)
  2. Druk oferty (139 KB)
  3. Karta oceny oferty (467.07 KB)

Termin składania ofert do dnia 25 lipca 2016 r.

Metryczka publikacji