Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

 

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań  z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2017 roku.

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:

1)      realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,

2)      realizacja programów szkolenia sportowego nie objętych współzawodnictwem w Systemie Sportu Młodzieżowego,

3)      pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych w pierwszym półroczu 2017 roku tj. do 30 czerwca 2017 roku,

4)      organizacja i udział w seniorskich rozgrywkach ligowych na szczeblu krajowym w pierwszym półroczu 2017 roku tj. do 30 czerwca 2017 roku.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację w/w zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi: 2 450 000 zł.

Oferty należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2016 roku w siedzibie ogłaszającego konkurs: Urząd Miejski w Gdańsku – Sala Obsługi Mieszkańców ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko nr 14,15,16 i 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku.

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Do pobrania:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert (17.71 KB)

Szczegółowe warunki konkursu (23.13 KB)

Wzór oferty (110.5 KB)

Wzór umowy (135.23 KB)

Wzór sprawozdania (85.5 KB)

Metryczka publikacji