Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ogłoszenie częściowych wyników konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu aktywności obywatelskiej

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursuna realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w zakresie:

1)  wspieranie rozwoju społeczności lokalnej:   21 d) wspieranie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom,

    21 f) integracja wspólnot w dzielnicach Gdańska,  w szczególności prowadzenie centrów lokalnych, w tym domów i klubów sąsiedzkich,

 2)  działalności na rzecz integracji cudzoziemców: 18  a) wsparcie imigrantów w zakresie integracji, informacji i pomocy prawnej, mieszkaniowej,

     zawodowej,  auki języka i w sytuacjach kryzysowych, w tym grup o szczególnych potrzebach, jak osoby w procedurze uchodźczej i Romowie migrujący,

   18 b) wsparcie integracji beneficjentów programu rezydencji kulturowej ICORN”

3) działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje: 20 a) prowadzenie gdańskiego centrum organizacji pozarządowych: inkubacja, wielobranżowe doradztwo dla organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń dla liderów organizacji pozarządowych, oraz

20 d) organizacja działań podnoszących kwalifikacje liderów i osób działających w organizacjach pozarządowych,

20 c)  organizacja debat, seminariów i konferencji.

Do pobrania:

Częściowe wyniki konkursu z aktywności obywatelskiej (241.18 KB)

Metryczka publikacji