Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Oferta w trybie pozakonkursowym Fundacja Inicjowania Rozwoju „UP Foundation”

W dniu  28.03.2022 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Inicjowania Rozwoju „ UP Foundation” o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania Gdańska sieć sklepów społecznych „Take and Go” na rzecz integracji.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać od 31 marca do 06 kwietnia 2022 r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego, ul. Kartuska 5, III piętro, pokój 303 – Barbara Borowiak

 

Do pobrania:

oferta 19A Take and Go (95.65 KB)

Metryczka publikacji