Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Aktywnie do przodu na handbike'ach" złożona w trybie pozakonkursowym przez Fundację Aktywnie do Przodu!

W dniu  12 lipca   2017 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Aktywnie do Przodu! o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Aktywnie do przodu na handbike’ach”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. j.t. z 2016 r. poz.239 ), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  21 lipca 2017r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: anna.stefanska@gdansk.gda.pl.

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego,

ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Anna Stefańska.

Do pobrania:

oferta Fundacji Aktywnie do Przodu! (1.12 MB)

Metryczka publikacji