Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Oferta w trybie pozakonkursowym Stowarzyszenia dla Siedlec - Dom Sąsiedzki Zakopianka I

W dniu  1 lipca 2020 r. do Wydziału Rozwoju  Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Stowarzyszenia dla Siedlec o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania  „Dom sąsiedzki Zakopianka I”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. 2019 poz.1570) , zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia  14 lipca 2020 r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl 

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju  Społecznego, ul.Kartuska 5, II piętro, pokój 205 – Inspektor Katarzyna Werner 

Do pobrania:

Oferta Dom Sąsiedzki Zakopianka I (71.5 KB)

Metryczka publikacji