Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Oferta Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy” o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania pt. “Cyfrowy Nestor”

W dniu 19.11.2021r. do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji „Kaszubski Uniwersytet Ludowy” o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym, na realizację zadania pt. „Cyfrowy Nestor”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 2.12.2021r. pisemnie na adres: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub drogą elektroniczną na adres: marcin.grzywacz-leszkowski@gdansk.gda.pl. 

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 303 – Inspektor Marcin Grzywacz-Leszkowski.

Do pobrania: Oferta KUL Cyfrowy Nestor (102.36 KB)

Metryczka publikacji