Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Gdańska

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku

 

Projekt ww. uchwały obejmuje następujące obszary:

1)  obszar Biskupia Górka / Stary Chełm / Oruńskie Przedmieście o powierzchni 124,87 ha;

2)  obszar Dolne Miasto / Plac Wałowy/ Stare Przedmieście o powierzchni 87,24 ha;

3)  obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście / Letnica o powierzchni 198,78 ha;

4)  obszar Orunia o powierzchni 106 ha;

5)  obszar Stogi Mieszkaniowe o powierzchni 129,68 ha;

6)  obszar Brzeźno - osada rybacka o powierzchni 40,20 ha;

7)  obszar Przeróbka Mieszkaniowa o powierzchni 28,01 ha;

8)  obszar Angielska Grobla o powierzchni 26,28 ha;

9)  obszar Dolny Wrzeszcz – Wajdeloty, Wyspiańskiego o powierzchni 60,88 ha.

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 4 marca 2016 r.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gdańsku udostępniony będzie w ww. terminie:

1) w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku (pok.451), ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00.

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku http://www.bip.gdansk.pl oraz https://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja .

 

W trakcie konsultacji społecznych zorganizowane zostaną się trzy debaty publiczne w następujących miejscach i terminach:

 

 

Miejsce spotkania

Dzień

Godzina

  1.  

Łaźnia – Dolne Miasto,

Gdańsk ul. Jaskółcza 1 (sala wystawowa)

2.02.2016 r.

1800 -2000

  1.  

Szkoła Podstawowa nr 55,

Gdańsk-Nowy Port ul. Wolności 6A (aula)

4.02.2016 r.

1800 -2000

  1.  

Klub ŻAK,

Gdańsk ul. Grunwaldzka 195/197 (sala kinowa)

8.02.2016 r.

1800 -2000

 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych zostanie opublikowana niezwłocznie po ich zakończeniu na stronie internetowej http://www.bip.gdansk.pl oraz https://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja .

 

 

 

Wnioski i uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz obszaru, którego dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2016 r.

 

Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku Wydziału Urbanistyki i Architektury Referatu Rewitalizacji, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@gdansk.gda.pl.

 

 

Dodatkowo na stronie https://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja dostępna jest ankieta dotycząca projektu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Serdecznie zapraszam do jej wypełniania.

 

 

 

 

                                       PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

                                                Paweł Adamowicz

Metryczka publikacji