Nowe parkingi podziemne w Gdańsku seminarium dotyczące inwestycji



Nowe parkingi podziemne w Gdańsku
seminarium dotyczące inwestycji

Miasto Gdańsk zamierza wkrótce wybudować nowe parkingi podziemne w  Śródmieściu Gdańska – w pierwszej kolejności na Podwalu Staromiejskim, na Placu Kobzdeja i na Podwalu Przedmiejskim.

Z myślą o przyszłej inwestycji przygotowane zostały opracowania dotyczące badań geotechnicznych terenów, potencjalnych programów funkcjonalno-użytkowych, projektów zmian w  organizacji ruchu na obszarze Śródmieścia itp. Wszystkie zebrane informacje, a także zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rys historyczny terenów inwestycyjnych, zostaną zaprezentowane w czasie seminarium, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek w Nowym Ratuszu w Gdańsku.

Do udziału w seminarium zaproszeni zostali również przedstawiciele firm reprezentujących branżę parkingową, którzy będą mieli okazję prezentacji swoich dotychczasowych doświadczeń związanych z realizacją inwestycji parkingowych oraz okazję do dyskusji na temat materiałów, które zostaną zaprezentowane przez służby miejskie.

Udział w seminarium potwierdziły między innymi firmy:

„ASCAN Empresa Constructora y de Gestion SA”, hiszpańska firma która wygrała m.in. przetarg na realizację parkingu podziemnego pod Placem na Groblach w Krakowie
„APCOA” – firma niemiecko-holenderska
„POLAND CAR PARKING” sp. z o.o. – spółka wywodząca się z amerykańskiej grupy Capital Transportation LLC
„Hines Polska” sp. z o.o.

 

Seminarium odbędzie się w poniedziałek dnia 12 maja 2008 roku o godzinie 11.00 w Sali Obrad Nowego Ratusza w Gdańsku przy ul. Wały Jagiellońskie 1.


Szczegółowy program seminarium:

11.00. – Otwarcie seminarium – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska p. Marcin Szpak oraz Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej p. Iwona Bierut;
11.15. – „Omówienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz rys historyczny terenów zlokalizowanych w rejonie planowanych parkingów podziemnych w Śródmieściu Gdańska” ‑ prelegent:  p. Bogdan Rutecki, Główny Specjalista Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
11.30. – 1. "Warunki gruntowo-wodne w rejonie planowanych parkingów podziemnych w Śródmieściu Gdańska dla trzech terenów tj. Powale  Przedmiejskie, Podwale Staromiejskie, Plac Kobzdeja" - prelegent:  mgr Sławomir Czarnecki.
– 2. "Uwarunkowania środowiskowe - wnioski  nt. jak wyżej” ‑ prelegenci:   przedstawiciele Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku;  
11.45. – „Studium parkingowe Śródmieścia Gdańska” ‑ prelegent: p. Urszula Frąckiewicz, Główny Projektant w  Biurze Rozwoju Gdańska;
12.00. – „Studium przypadku – studium koncepcyjne na temat możliwości wykorzystania terenów w Śródmieściu Gdańska pod inwestycje w postaci parkingów podziemnych” - prelegent:  dr  inż. arch. P. Janusz Barnaś, V‑ce Prezes Biura Projektowego „Inter Project Group sp. z o.o.”;
12.30. – „Projekt zmian organizacji ruchu drogowego na terenie Śródmieścia Gdańska w związku z planowanymi inwestycjami parkingowym” - ‑ prelegenci: p. Antonii Szczyt, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz p. Jan Kosiedowski, Dyrektor Biura Projektów Budownictwa Komunalnego;
12.45. – „Studium przypadku na podstawie Śródmieścia Gdańska - obszary ograniczonego ruchu, strefy płatnego parkowania, oraz stosowane stawki za parkowanie” - prelegent:  p. Bohdan Sobota, Kierownik Działu Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku;
13.00. – Prezentacja firmy „ASCAN Empresa Constructora y de Gestion SA” – prelegenci: Mr Santiago Diaz Zavala: właściciel i Prezes Firmy oraz Edyta Tomasiak - Pełnomocnik Oddziału firmy w Polsce i Prezes Firmy zarządzającej projektem Parkingu podziemnego w Krakowie
13.15. – Prezentacja firmy „ APCOA” Parkingi Polska – prelegent: Prezes firmy APCOA Parkingi Polska p. Wojciech Kostro i p. Leszek Janowski – Regionalny Kierownik Rozwoju Biznesu
13.30. – -Prezentacja firmy „ POLAND CAR PARKING sp. z o.o.” – prelegent: p.  Konrad Jaworski – Dyrektor ds. rozwoju
13.45. – „Rozwiązania dla parkingów – od prostych barier do automatycznych systemów wielopoziomowego parkowania.” – prelegent: Maciej Schefke  firma IT‑REM Sp. z o.o.
14.00. -  PRZERWA
14.30. -  Dyskusja – wnioski.
15.30. - Zakończenie seminarium – słowo podsumowania Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej p. Iwona Bierut

Metryczka publikacji