?Nowa Łódzka" - wybrano trzeci wariant budowy.

Informacja dot. wybranego wariantu budowy linii tramwajowej od pętli ?Chełm" do węzła integracyjnego ?Nowa Łódzka". 

Po przeanalizowani trzech wariantów przebiegu ul. Nowej Łódzkiej wraz z linią tramwajową i biorąc pod uwagę następujące kryteria oceny:

  •  bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  •  koszty realizacji,
  • zgodność z MPZP,
  • opinię społeczną,
  •  przepustowość,
  •  opinię instytucji uzgadniających

został wybrany wariant trzeci, który przewiduje budowę linii tramwajowej zlokalizowanej obok dwóch jezdni ul. Nowej Łódzkiej (od strony wschodniej).

{id25407}

Koszt inwestycji:

  • Ulica 120 mln zł
  • Linia tramwajowa 90 mln zł

Okres realizacji:  2010 r. - 2011 r.

Informacja o planowanej inwestycji dotarła za pomocą mediów do ok. 150 tys. odbiorców.
W reakcji na informację dotarły do Urzędu Miejskiego w Gdańsku opinie i uwagi mieszkańców, które zostały opracowane przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego. Opracowaniem objęto w sumie 164 e-maile oraz 42 posty umieszczone na 5 forach dyskusyjnych. Analizie jakościowej poddano  206 wiadomości, w ramach których udało się uchwycić 199 wątków narracyjnych. Na podstawie tego opracowania stwierdzono, że z pośród nadesłanych opinii największą akceptacją społeczną cieszy się wariant II. (71 głosów), niewiele mniejszą akceptację zyskał wariant III. (64 głosy). Najmniejszą akceptacją cieszy się wariant I. (24 głosy). 

Żadna z opinii nie była przeciwna realizacji przedmiotowej inwestycji.

Metryczka publikacji