Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Nabór wniosków do Projektu Partnerskiego z Habitat for Humanity

Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk ogłasza nabór wniosków do Projektu Partnerskiego

Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk ogłasza nabór wniosków do Projektu Partnerskiego.

Projekt zakłada współpracę HfH Gdańsk z organizacjami pozarządowymi w procesie przygotowawczo- remontowym obiektów, które będą spełniały kryterium mieszkaniowe*. Wszystkie organizacje non ? profit z Trójmiasta i okolic, planujące projekt remontowy lub budowlany w latach 2011-2014 zachęcamy do kontaktu z HfH Gdańsk.

HfH Gdańsk oferuje organizacji partnerskiej pomoc w pracach budowlanych i remontowych, popartą wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu tego typu projektów.
Zapewnia też, w razie potrzeby, wsparcie w pozyskaniu środków finansowych, materiałów budowlanych oraz gwarantuje pracę zorganizowanych grup wolontariuszy**.

Wszystkie organizacje zainteresowane współpracą z gdańskim oddziałem Habitat for Humanity proszone są o kontakt z Dyrektorem Wykonawczym Stowarzyszenia Justyną
Tworzydło, pod numerem tel. 502 625 367 oraz mailowo: gdansk@habitat.pl.

Do pobrania:

 

*Kryterium mieszkaniowe- Obiekt zgłoszony w ramach projektu będzie przeznaczony do celów mieszkaniowych np. dom samotnej matki, noclegownia dla osób bezdomnych. Stowarzyszenie Habitat for Humanity Gdańsk nie wspiera budowania/remontów placówek oświatowych.

**pod warunkiem, że zakres zaawansowania prac remontowych umożliwi zaangażowanie wolontariuszy do wykonania robót.

Metryczka publikacji