Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 6 Integracja; Działanie 6.2. Usługi Społeczne; Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społeczny

Prezydent Miasta Gdańsk ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska określonych w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego w ramach trybu pozakonkursowego, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, będącego załącznikiem do uchwały nr 1372/201/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016.

 

W ramach naboru na partnerów oferty mogą składać organizacje pozarządowe  mające swoją siedzibę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

 

Z wyłonionymi podczas naboru organizacjami zostaną podpisane umowy partnerskie w celu wspólnej realizacji projektów  rewitalizacyjnych w zakresie realizacji Osi Priorytetowej 6 Integracja; Działanie 6.2. Usługi Społeczne; Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT.

 

Organizatorem naboru  jest  Biuro Rozwoju Gdańska.

Termin składania ofert mija 8 lutego 2017 r.

 

Szczegółowe warunki naboru wraz z niezbędnymi wzorami dokumentów  można pobrać ze strony internetowej www.gdansk.pl oraz www.brg.gda.pl  lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój nr 4.

 

Merytorycznych konsultacji udziela – Agata Stec

e-mail: agata.stec@brg.gda.pl

Zarządzenie ws. ogłoszenia otwartego naboru (84.46 KB)
zał. 1 do zarządzenia - Szczegółowe warunki (546.78 KB)
Zał. A do warunków - wyciąg z karty Dolnego Miasta (890.39 KB)
Zał. B do warunków - wyciąg z karty Biskupia Górka (848.31 KB)
Zał. C do warunków - wyciąg z karty Orunia (844.55 KB)
Zał. D do warunków - wyciąg z karty Nowy Port (741.46 KB)
Zał. E do warunków - formularz oceny oferty (486.87 KB)
Zał. F do warunków - wzór umowy partnerskiej (991.29 KB)
Zał. G do warunków - karta zgłoszenia (35.6 KB)
Zał. H do warunków - oświadczenia dodatkowe (0 B)

Metryczka publikacji