Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

LISTA OFERT, KTÓRE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU POD WZGLĘDEM WYMAGAŃ FORMALNO – PRAWNYCH - WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA OFERT

Lista ofert, które podlegają uzupełnieniu pod względem wymagań formalno-prawnych, złożonych na konkurs ofert na realizację zadań w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 (Uchwała nr XXXIII/914/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017 r.) na podstawie Uchwały nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020”, ogłoszony Zarządzeniem Nr 1730/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 września 2017 r.

Braki formalno-prawne można uzupełniać w dniach 17, 18, 19.10.2017, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Kartuska 5, II piętro, pokój 208.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: malgorzata.bochenska@gdansk.gda.pl

Do pobrania:

Metryczka publikacji