Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Ławnicy do sądów powszechnych w Gdańsku

Ławnicy do sądów powszechnych w Gdańsku

W dniu 27 października 2011 roku Rada Miasta Gdańska dokonała wyboru ławników do sądów powszechnych w Gdańsku.

Listy osób wybranych na ławników:

Lista ławników wybranych do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję  2012-2015 (z wyłączeniem ławników wybranych do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy):

Lp.

Nazwisko

Imiona

1.     ANDRZEJEWSKA ANNA KRYSTYNA
2.     BASTIAN HENRYK
3.     CEGŁOWSKA RENATA
4.     DRZEWIECKI TADEUSZ
5.     FLIS DANIELA MARIA
6.     GRZYMAŁA MIECZYSŁAW JAN
7.     KURPISZ MACIEJ PIOTR
8.     LIPECKI DANIEL TOMASZ
9.     ŁOPACIŃSKA BARBARA
10. OLSZEWSKI ZDZISŁAW
11. ORĘBA STANISŁAW
12. PAŃCZYSZYN ADAM JANUSZ
13. PIETRZYKOWSKI RAFAŁ MARCIN
14. RYDZEWSKA EWA MARIA
15. SIEMASZKO TERESA
16. ZIARNIK JAN WOJCIECH
17. ZIELAND IRENA KRYSTYNA

Lista ławników wybranych do Sądu Okręgowego w Gdańsku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2012-2015:

Lp.

Nazwisko

Imiona

1.     BERLIK ROMAN RYSZARD
2.     FEKIETA TOMASZ PRZEMYSŁAW
3.     SADOWSKA KRYSTYNA MARIA

Lista ławników wybranych do Sądu Rejonowego Gdańsk ? Południe w Gdańsku na kadencję 2012-2015 (z wyłączeniem ławników wybranych do orzekania w sprawach  z zakresu prawa pracy):

Lp.

Nazwisko

Imiona

1.     BUSZMAN REGINA MARIA
2.     BYCZKOWSKA EWA BOŻENA
3.     CHMIELOWIEC MIROSŁAWA
4.     DROZDOWSKA SABINA ELŻBIETA
5.     GLINKA MAREK JANUSZ
6.     GLISZEWSKA DANUTA MARIANNA
7.     GOZDEK HANNA MAŁGORZATA
8.     GREGOROWICZ DANUTA TERESA
9.     GRĘDZICKA URSZULA DOROTA
10. HOPCIA KRZYSZTOF
11. HOPPE ELŻBIETA DANUTA
12. KARWOWSKA DANUTA KRYSTYNA
13. KONARSKI FRANCISZEK
14. OWSIANA JOANNA ELŻBIETA
15. PIĘKNA MARIA JOLANTA
16. PIONKE KLOTYLDA
17. PISARSKI JÓZEF
18. REKŚĆ ALEKSANDRA MAŁGORZATA
19. SAŁEK KRYSTYNA
20. SZABANOWICZ STEFAN
21. URBANOWICZ BARBARA
22. WALAS-PONIATOWSKA BARBARA
23. WILCZEWSKI TADEUSZ
24. WORACH DANUTA JANINA
25. ŻUKOWSKA BARBARA HALINA

Lista ławników wybranych do Sądu Rejonowego Gdańsk ? Południe w Gdańsku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2012-2015:

Lp.

Nazwisko

Imiona

1.     ADAMCZYK BARBARA ELŻBIETA
2.     BARTOSIAK HALINA MARIA
3.     KAMIŃSKA KRYSTYNA MARIA
4.     MECHOWSKI KAZIMIERZ
5.     MURAWSKA WŁADYSŁAWA
6.     OKONIEWSKA TERESA KAROLINA
7.     ŻAK ELŻBIETA KRYSTYNA

UCHWAŁA NR XIX/338/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku (98 KB)

Metryczka publikacji