Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

LVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 października 2014r.

 LVIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 30 października 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_ (3.92 MB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LIII sesji Rady Miasta Gdańska  w dniu 29 maja 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

Wyniki konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku"  – przedst. Maciej Kukla - Kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1512);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1513);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

3)    w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości  na terenie Miasta Gdańska (druk 1478);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gdańska (druk 1479);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 5)    w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Gdańska (druk 1480);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 6)     w sprawie opłaty targowej (druk 1481);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 7)    zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk 1482);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 8)    w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2014 r. (druk 1497);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Orunia Górna w rejonie ulic Platynowej i Krzemowej w mieście Gdańsku (druk 1461);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn rejon ulicy Jaworzaniaków w mieście Gdańsku (druk 1462);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto – Muzeum II Wojny Światowej w mieście Gdańsku (druk 1468);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

12) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon ulic Pohulanka i ks. Franciszka Rogaczewskiego w mieście Gdańsku (druk 1469);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

13) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzyża rejon Alei Grunwaldzkiej 238 w mieście Gdańsku (druk 1470);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 14) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM - odcinek Wrzeszcz w mieście Gdańsku (druk 1503);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM - odcinek VII Dwór i Strzyża w mieście Gdańsku (druk 1504);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

16) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  PKM - odcinek Strzyża i Brętowo północ w mieście Gdańsku (druk 1505);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

17) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Brętowo południe w mieście Gdańsku (druk 1506);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

18) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Staw Wróbla w mieście Gdańsku (druk 1507);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

19) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Kiełpinek Wschód w mieście Gdańsku (druk 1508);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 20) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM - odcinek Klukowo w mieście Gdańsku (druk 1509);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

21) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Kościerskiej w mieście Gdańsku (druk 1510);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 22) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulicy Opackiej w mieście Gdańsku (druk 1511);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 23) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulicy Abrahama i Alei Grunwaldzkiej w mieście Gdańsku (druk 1463);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 24) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulic Junony i Heliosa w mieście Gdańsku (druk 1464);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 25) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek w rejonie przystanku PKM w mieście Gdańsku (druk 1465);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

26) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sienna Grobla – rejon ulic Zabłotnej i Długiej Grobli w mieście Gdańsku (druk 1471);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

27) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce – rejon ulic Powstańców Warszawskich i Legnickiej w mieście Gdańsku (druk 1472);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

28) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień, rejon ulicy Nowej Leszczynowej w mieście Gdańsku (druk 1473);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

29) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej w mieście Gdańsku (druk 1474);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

30) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska rejon ulicy Twardej 10 w mieście Gdańsku (druk 1483);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

31) o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku (druk 1484);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

32) w sprawie nadania nazwy (Tunel im. Grzegorza Oryszczaka) (druk 1477 + autopoprawka);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

33) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XIV/188/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zasad zbywania nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat (druk 1522);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

34) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych (druk 1475);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

35) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia za rok 2014 (druk 1485);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 36) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiej Galerii Miejskiej za rok 2014 (druk 1486);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 37) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych  Cappelli Gedanensis za rok 2014 (druk 1487);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 38) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych  Klubu Żak za rok 2014 (druk 1488);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 39) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Archipelagu Kultury za rok 2014 (druk 1489);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 40) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Polskiego Chóru Kameralnego "Schola Cantorum Gedanensis" za rok 2014 (druk 1490);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 41) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Miejskiego Teatru Miniatura za rok 2014 (druk 1491);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 42) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Europejskiego Centrum Solidarności za rok 2014 (druk 1492);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 43) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych  Muzeum Historycznego Miasta Gdańska za rok 2014 (druk 1493);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 44) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za rok 2014 (druk 1494);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 45) w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Instytutu Kultury Miejskiej za rok 2014 (druk 1495);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz –Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 46) w sprawie wyrażenia  woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1467);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 47) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdańska na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (druk 1476);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 48) w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gdańsku (druk 1496);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 49) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zawarcia Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miastem Gdańsk a Miastem Sopot, Miastem Pruszcz Gdański, Gminą Pruszcz Gdański, Gminą Kolbudy, Gminą Żukowo o przejęcie przez Miasto Gdańsk wykonania zadań publicznych w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (druk 1498);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 50) w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gdańsk (druk 1519);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 51) w sprawie zmiany Statutu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej  (druk 1520);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

52) w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień  do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (druk 1499);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 53) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2015 (druk 1501);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

54) w sprawie przyjęcia: „Szczegółowego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na 2015 rok” (druk 1514);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

55) w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2015 rok  (druk 1515);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

56) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi  na rok 2015” (druk 1516);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

57) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Gdańska   z organizacjami pozarządowymi na rok 2014” (druk 1517);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

58) w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku  do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego (druk 1500);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Szczuka – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 59) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku  (druk 1518);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Lidtke-Jerema – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 60) w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2015-2020   (druk 1521);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Lidtke-Jerema – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 61) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 30
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 (druk 1466);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 62) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania imienia „Krzysztofa Kolbergera” IX Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8 (druk 1502);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji