Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

LVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 września 2014r.

LVII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 września 2014r.

LVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 25 września 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (2.9 MB)

 

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LVII sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 25 września 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Miasta Gdańska

      – ref. Jarosław Stańczyk - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

      - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska;

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    w sprawie "Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta"(druk 1450);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski  – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Katarzyna Drozd - Wiśniewska – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydz. Polityki Gospodarczej

2)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1454);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1455);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

4)     w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Kielnieńskiej przy torach II w mieście Gdańsku (druk 1445);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Siedlce – węzeł  integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga w mieście Gdańsku  (druk 1398);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Letnica rejon ulicy Wielopole w mieście Gdańsku (druk 1438);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Stogi w rejonie ulicy mjr. Henryka Sucharskiego oraz tzw. Nowej Kaczeńce w mieście Gdańsku (druk 1439);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

8)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki Przemysłowe rejon pomiędzy ulicą Bysewską a terenami kolejowymi II w mieście Gdańsku (druk 1446);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

9)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Województwa Pomorskiego niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Gdańsku w rejonie ulicy Ziemowita, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 61/3 o pow. 1.632m², dz. nr 62 o pow. 18m², dz. nr 63 o pow. 40m² oraz dz. nr 64/2 o pow. 26m² obr. 15, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska – po obniżonej cenie (druk 1441);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 10) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości  (druk 1442);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

11) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku (druk 1443);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

12) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu prawa trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Centrum Hewelianum w Gdańsku (druk 1444);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

13) w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLVII/1051/13 Rady Miast a Gdańska z dnia 16 grudnia 2013r w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną” (druk 1401);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska

14) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada - Korzeniowskiego  w Gdańsku (druk 1440);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydenta Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz-Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

15) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania  (druk 1399);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

16) w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (druk 1400);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

17) w sprawie zmiany Statutu Miasta Gdańska (druk 1402);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

18) zmieniająca Statut Dzielnicy Aniołki (druk 1403);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

19) zmieniająca Statut Dzielnicy Brętowo (druk 1404);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

20) zmieniająca Statut Dzielnicy Brzeźno (druk 1405);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

21) zmieniająca Statut Dzielnicy Chełm (druk 1406);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

22) zmieniająca Statut Dzielnicy Jasień (druk 1407);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

23) zmieniająca Statut Dzielnicy Kokoszki (druk 1408);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

24) zmieniająca Statut Dzielnicy Krakowiec – Górki Zachodnie (druk 1409);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

25) zmieniająca Statut Dzielnicy Letnica (druk 1410);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

26) zmieniająca Statut Dzielnicy Matarnia (druk 1411);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

27) zmieniająca Statut Dzielnicy Młyniska (druk 1412);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

28) zmieniająca Statut Dzielnicy Nowy Port (druk 1413);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

29) zmieniająca Statut Dzielnicy Oliwa (druk 1414);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

30) zmieniająca Statut Dzielnicy Olszynka (druk 1415);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

31) zmieniająca Statut Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech - Lipce (druk 1416);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

32) zmieniająca Statut Dzielnicy Osowa (druk 1417);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

33) zmieniająca Statut Dzielnicy Piecki - Migowo (druk 1418);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

34) zmieniająca Statut Dzielnicy Przeróbka (druk 1419);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

35) zmieniająca Statut Dzielnicy Przymorze Małe (druk 1420);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

36) zmieniająca Statut Dzielnicy Przymorze Wielkie (druk 1421);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

37) zmieniająca Statut Dzielnicy Rudniki (druk 1422);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

38) zmieniająca Statut Dzielnicy Siedlce (druk 1423);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

39) zmieniająca Statut Dzielnicy Stogi (druk 1424);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

40) zmieniająca Statut Dzielnicy Strzyża (druk 1425);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

41) zmieniająca Statut Dzielnicy Suchanino (druk 1426);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

42) zmieniająca Statut Dzielnicy Śródmieście (druk 1427);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

43) zmieniająca Statut Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice (druk 1428);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

44) zmieniająca Statut Dzielnicy VII Dwór (druk 1429);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

45) zmieniająca Statut Dzielnicy Wrzeszcz Dolny (druk 1430);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

46) zmieniająca Statut Dzielnicy Wrzeszcz Górny (druk 1431);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

47) zmieniająca Statut Dzielnicy Wyspa Sobieszewska (druk 1432);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

48) zmieniająca Statut Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza (druk 1433);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

49) zmieniająca Statut Dzielnicy Zaspa Młyniec (druk 1434);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

50) zmieniająca Statut Dzielnicy Zaspa Rozstaje (druk 1435);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

51) zmieniająca Statut Dzielnicy Żabianka – Wejhera – Jelitkowo – Tysiąclecia (druk 1436);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

52) uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (druk 1437);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Marcin Skwierawski – Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego

53) zmieniająca Uchwałę Nr LI/1432/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych Miasta Gdańska (druk 1447);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych

54) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku na 2014 rok (druk 1448);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

55) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2014 rok w mieście Gdańsku (druk 1449);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

56) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia szczegółowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańsk na 2014 rok (druk 1452);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

57) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku na rok 2014 (druk 1453);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Łukasz Balwicki – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

58) w sprawie w sprawie likwidacji placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego „Na Wzgórzu” (druk 1456);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

59) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Przyszpitalnych w Gdańsku przy Specjalistycznym Psychiatryczno-Neurologicznym Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku z siedzibą przy ul. Srebrniki 17 oraz nadania numeru (druk 1451);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

 

 

                                                                              Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

 

 

 

Metryczka publikacji