Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

LVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 sierpnia 2014r.

LVI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 28 sierpnia 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (2.15 MB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LVI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 28 sierpnia 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

 2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;

 4. Uchwały:

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1391);

   Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska –Dyrektor  Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)    o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1392);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)    w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2014 rok (druk 1390);

  Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon ulicy Wyzwolenia 8 - teren Zespołu Szkół Morskich w mieście Gdańsku  (druk 1369);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki Migowo - rejon ulic Myśliwskiej i Widok w mieście Gdańsku (druk 1370);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płonia w rejonie ulicy Płońskiej w mieście Gdańsku (druk 1371);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki - rejon ulicy Cementowej w mieście Gdańsku (druk 1376);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny III w mieście Gdańsku (druk 1377);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zabornia rejon ulicy tzw. Nowej Olchowej w mieście Gdańsku (druk 1378);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno  - Hala Plażowa w mieście Gdańsku (druk 1387);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 11) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Letnica rejon ulic Gwiazda Morza i Letnickiej w mieście Gdańsku (druk 1363);   

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 12) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Zeusa w mieście Gdańsku (druk 1364);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 13) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny rejon ulicy Podleśnej w mieście Gdańsku (druk 1365);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 14) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćkowy rejon ulic Czerskiej i Jagatowskiej w mieście Gdańsku (druk 1372);  

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 15)  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie rejon ośrodka AZS w mieście Gdańsku (druk 1375);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 16)  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku (druk 1384);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 17) w sprawie użytku ekologicznego "Luneta z Pasikonikiem" (druk 1388);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 18) w sprawie nadania nazwy ulicy (Bażantowa) (druk 1381);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

19)  w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Biuro Inwestycji  Euro Gdańsk 2012 Spółka z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (druk 1393);     

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

  Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

19) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1379);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

20) w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry (druk 1380);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Dimitris T. Skuras – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 21) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1361);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 22) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni  w Gdańsku (druk 1362);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 23) zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 1383);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz - Prezydent  Miasta Gdańska

Andrzej Trojanowski – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu

 24) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza (druk 1366);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz - Prezydent  Miasta Gdańska

 Anna Czekanowicz-Drażewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 25) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku do prowadzenia postępowania w sprawach  o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańsk” (druk 1382);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Janina Lidtke-Jerema – p.o. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 26) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad udzielenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Miasta Gdańska  w roku 2014 r. (druk 1386);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 27) w sprawie nadania imienia „Stefana Banacha” Gimnazjum Nr 33 oraz XXIV Liceum Ogólnokształcącemu, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  w Gdańsku przy ul. Wodnika 57 (druk 1367);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 28) w sprawie nadania imienia „Krzysztofa Kolbergera” IX Liceum Ogólnokształcącemu  w Gdańsku przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8 (druk 1368);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 29) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska (druk 1373);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 30) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1374);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 31) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (druk 1385);   

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariola Paluch – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                           

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału   w pracach organów gminy.

  Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji