Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

LIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 maja 2014r.

LIII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 29 maja 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (126.5 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

------------------

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LIII sesji Rady Miasta Gdańska  w dniu 29 maja 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;  

 4. Uchwały:           

1)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1287);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok (druk 1288);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki  Zachodnie w rejonie ulicy Łowickiej w mieście Gdańsku (druk 1265);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 4)    w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Dolny  browar II przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku (druk 1272);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 5)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Bastion Św. Elżbiety w mieście Gdańsku (druk 1215);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Oliwa Dolna rejonu ulic Orłowskiej i Wejhera w mieście Gdańsku (druk 1271);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 7)    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Port Północny IV teren terminala kontenerowego w mieście Gdańsku (druk 1266);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)    w sprawie nadania nazwy ulicy (Lawendowe Wzgórze) (druk 1284);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Bogumił Koczot – Dyrektor Wydziału Geodezji

 9)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia (druk 1273);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 10) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Klubu Żak (druk 1274);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 11) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (druk 1275);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 12) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Europejskiego Centrum Solidarności (druk 1276);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 13) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Gdańskiej Galerii Miejskiej (druk 1277);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 14) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis (druk 1278);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 15) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Capelli Gedanensis (druk 1279);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 16) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego (druk 1280);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 17) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Miejskiego Teatru Miniatura (druk 1281);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 18) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Gdańskiego Archipelagu Kultury (druk 1282);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 19) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r. Instytutu Kultury Miejskiej (druk 1283);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska

Anna Czekanowicz – Drążewska – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 20) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz ustalenia sposobu pobierania opłat (druk 1269 + autopoprawka);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Maciej Lisicki – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mieczysław Kotłowski – Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni

 21) zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita (druk 1267);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 22) w sprawie ustalenia na rok szkolny 2014/2015 planu sieci publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1268);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 23) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i opiekunami dziennymi działającymi na terenie Gminy Miasta Gdańska (druk 1263);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 24) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska (druk 1264);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 25) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia: „Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym dla Gminy Miasta Gdańsk na  lata 2014-2016” i szczegółowych programów zdrowotnych zaplanowanych do realizacji w 2014 roku wraz ze środkami  przeznaczonymi na  ich  finansowanie” (druk 1270);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 26) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015" (druk 1285);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

 27) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014" (druk 1286);

 Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Piotr Kowalczuk – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego

5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.                                            

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału  w pracach organów gminy.

                                                                              Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji