Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

LII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 24 kwietnia 2014r.

LII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 24 kwietnia 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (110 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady L sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;  

 4. Uchwały:           

1)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1261);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)      zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2014  (druk 1262);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)      w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku" (druk 1219);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Radny Miasta Gdańska

 4)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie ulicy Kępnej w mieście Gdańsku  (druk 1188);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Bastion Św. Elżbiety w mieście Gdańsku (druk 1215);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni w mieście Gdańsku (druk 1216);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny rejon ulicy Wileńskiej i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej w mieście Gdańsku (druk 1222);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Brętowo  rejon ulicy Słowackiego 139-155 w mieście Gdańsku (druk 1223);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny – rejon ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w mieście Gdańsku (druk 1224);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10)  w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 1212);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Andrzej Duch – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Janusz Tarnecki – Kierownik Ref. Ochrony Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków

 11)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1220);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

12)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1221);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

 13)  w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą  w Gdańsku (druk 1226);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

14)  zmieniająca Uchwałę Nr XLI/1183/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli (druk 1225);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji