Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

LI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 09 kwietnia 2014r.

LI sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 09 kwietnia 2014r.  (środa) o godz. 8.30 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_sesji (798.46 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady LI sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 09 kwietnia 2014r.  (środa) o godz. 8.30 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

           - otwarcie sesji;

2.   Uchwały w sprawie:

 1)    podziału miasta Gdańska na stałe obwody głosowania (druk nr 1217);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

            Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

 2)    utworzenia na terenie miasta Gdańska zamkniętych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (druk nr 1218);

             Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

            Danuta Janczarek – Sekretarz Miasta Gdańska

             Alicja Bielińska – Łoza – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji

 3.   Zakończenie obrad.

 

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

Metryczka publikacji