Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje społeczne projektu zmian Strategii Rozwoju Miasta

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu zmian dokumentu pn. Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta. 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach od 26 marca do 29 kwietnia 2022 r., tj. potrwają 35 dni. Celem konsultacji społecznych jest umożliwienie mieszkańcom i interesariuszom miasta Gdańska zgłoszenia uwag do projektu zmian Strategii.

Strategia Rozwoju Miasta jest dokumentem określającym długofalowe kierunki rozwoju Gdańska na najbliższe 8 lat. Wskazuje m.in. wizję rozwoju miasta, wartości wdrażania działań rozwojowych oraz cele strategiczne dla różnych sfer życia miasta i jego mieszkańców. Dokument ten pozwala ubiegać się o m.in. o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. Aktualna Strategia Rozwoju Miasta została przyjęta w 2014 r., a potrzeba jej zmiany wynika m.in. z przemian trendów i zjawisk społeczno-gospodarczych.  

Przedmiot konsultacji, tj. projekt zmian Strategii, a także formularz zgłaszania uwag i regulaminy konsultacji społecznych dostępne są poniżej - pliki do pobrania znajdują się pod artykułem

Uwagi do projektu zmian Strategii będzie można zgłaszać za pośrednictwem formularza poprzez jeden z wymienionych niżej sposobów: 

  • w formacie edytowalnych plików tekstowych DOC/DOCX przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia@gdansk.gda.pl wpisując w tytule wiadomości e-mail: „Konsultacje społeczne Strategii Gdańsk 2030 Plus”;
  • wersję papierową formularza złożyć w siedzibie jednego z trzech Zespołów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku: ZOM nr 1 przy ul. Partyzantów 74 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 210), ZOM nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (wrzutnia na korespondencję lub pok. nr 40), ZOM nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 (wrzutnia na korespondencję lub punkt informacji) w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu, tj.: poniedziałek 8:00-16:00, wtorek 8:00-16:00, środa 8:00-17:00, czwartek 8:00-16:00, piątek 8:00-15:00; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data złożenia formularza tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r.); 
  • przesłać wersję papierową formularza przesyłką pocztową (z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje społeczne Strategii Gdańsk 2030 Plus”) na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Polityki Gospodarczej, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk; (o terminowym dostarczeniu przesyłki decyduje data nadania, tj. do dnia 29 kwietnia 2022 r.). 

Uwagi do projektu zmian Strategii będzie można również przekazać w czasie wysłuchania publicznego, które odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. w godz. 17:00-19:00 w formule online. Osoby, które zamierzają zabrać głos w wysłuchaniu, mogą zgłosić się w okresie od 26 marca do 24 kwietnia 2022 r. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego od dnia 26 marca 2022 r. w serwisie tematycznym Strategia na stronie internetowej Portalu informacyjnego gdansk.pl . Maksymalną liczbę mówców określa się na 20 osób, decyduje więc kolejność zgłoszeń.  

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są:  

  • mieszkańcy Miasta Gdańska;  
  • lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, tj. przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, instytucje gospodarcze i zawodowe działające na rzecz gdańszczan, organizacje pozarządowe oraz uczelnie i jednostki naukowo-badawcze; 
  • sąsiadujące z Gminą Miasta Gdańska gminy (Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Żukowo, Gmina Stegna, Gmina Kolbudy, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Pruszcz Gdański, Gmina Miasto Pruszcz Gdański) oraz ich związki, jak i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Dokumenty do pobrania: 

 

Metryczka publikacji