Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konsultacje projektu „PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE DO 2020 roku”

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie do 2020 roku”, opracowany w oparciu o 4 - letnie doświadczenie prowadzonego programu dla mieszkańców Gdańska przez lokalne organizacje pozarządowe oraz o materiały instruktażowe dla tych podmiotów, opracowane przez Pomorski Urząd Wojewódzki.

Opracowanie i realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych jest zadaniem administracji rządowej, realizowanym przez powiat. Opracowany projekt wpisuje się w „Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020”.

Celem przyjęcia Programu przez Radę Miasta Gdańska jest możliwość rozszerzenia oddziaływań na większą liczbę mieszkańców miasta, potrzebujących takiego wsparcia, możliwości korzystania osób spoza miasta oraz pozyskanie dotacji z budżetu państwa na realizację oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych. Dzięki temu działania pomocowe w tym obszarze zostaną zintensyfikowane.

Czas trwania konsultacji:  05.04–19.04. 2017 r.

Konsultacje „Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie do 2020 roku”  odbędą się drogą elektroniczną, poprzez zebranie uwag, opinii po zamieszczeniu Programu na stronie Miasta Gdańsk i MOPR w Gdańsku, uzyskaniu opinii Gdańskiej Rady Pożytku Publicznego i Zespołu Interdyscyplinarnego.

Formularz konsultacji projektu (36.06 KB)

Projekt Programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie do 2020 roku (171 KB)

Ogłoszenie (32.99 KB)

Osoba upoważniona do udzielania informacji:

Magdalena Szerszyńska,  tel. 58 342 31 79, mail:  magdalena.szerszynska@mopr.gda.pl)

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Metryczka publikacji