Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pra

Nazwa oferenta

Tytuł projektu zgodny z ofertą

Przyznana kwota dotacji

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

„Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych”

60 000,00 PLN

Metryczka publikacji