Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Kalendarz dobrego księgowego w Akademii PARP

Kalendarz dobrego księgowego w Akademii PARP

Co właściwie należy do obowiązków księgowego? O czym powinien pamiętać przedsiębiorca, który chce samodzielnie prowadzić sprawy księgowo–kadrowe własnej firmy? Które obowiązki musi wykonywać cyklicznie, np. co miesiąc lub kwartał, a które dopiero, gdy wystąpią określone zdarzenia, np. zatrudnienie pracownika? Odpowiedzi na te pytania przedsiębiorcy znajdą się w nowym szkoleniu e-learning Akademii PARP „Kalendarz dobrego księgowego”.

- Przepisy nakładają na przedsiębiorców szereg obowiązków formalnych, których wypełnianie jest niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem. Przedsiębiorca i księgowy w małej firmie muszą mieć świadomość, czego wymaga prawo. W małych firmach, prowadzących sprawy księgowe i kadrowe samodzielnie, często jedna osoba odpowiedzialna jest za wszystko. Nie tylko za prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie podatku dochodowego czy podatku VAT, ale również za sprawy pracownicze, ZUS, udział w kontrolach podatkowych i inne obowiązki spoczywające na firmie – mówi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkoleń w Akademii PARP. Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość istnienia tych obowiązków oraz pamiętać o terminach ich wypełnienia. Zwłaszcza, że to na nim spoczywa odpowiedzialność za ich niedopełnienie.

Szkolenie „Kalendarz dobrego księgowego” zwraca uwagę przede wszystkim na obowiązki formalne wobec instytucji państwowych i samorządowych takich, jak sąd, urząd skarbowy, ZUS, GUS, urząd gminy czy Państwowa Inspekcja Pracy. Każdy obowiązek został krótko omówiony, aby uczestnik zrozumiał, na czym polega. Przy każdym został także podany termin, do kiedy należy go dopełnić oraz wyjaśnienie, kiedy obowiązek się w ogóle pojawia (czy przy zakładaniu firmy, czy cyklicznie - co miesiąc, co kwartał, co rok, czy np. po wystąpieniu określonych zdarzeń - przekroczeniu określonej kwoty przychodów, w momencie zatrudnienia pracownika).
Szkolenie składa się z 8 modułów. Wiedza teoretyczna została poparta przykładami z życia, a interaktywne ćwiczenia pomogą utrwalić zdobyte wiadomości.
Pierwszy moduł przedstawia obowiązki przedsiębiorcy. Jego celem jest uświadomienie zakresu obowiązków zgłoszeniowo–rejestracyjnych związanych z założeniem firmy, zawieszeniem działalności gospodarczej oraz likwidacją firmy.

W drugim module przedsiębiorcy dowiedzą się wszystkiego na temat podatków dochodowych. Zrozumieją zasady opodatkowania przedsiębiorcy lub spółki podatkiem dochodowym. Będą świadomi zakresu obowiązków i terminów związanych z wyborem danej formy opodatkowania. Kolejny moduł w całości poświęcono ewidencji podatkowej.

Obowiązki przedsiębiorcy jako płatnika podatków zostały omówione w module czwartym. Po ukończeniu tej części szkolenia przedsiębiorcy będą potrafili przedstawić zasady, obowiązki i terminy rozliczania pobranych od pracowników zaliczek na podatek dochodowy, w zależności od formy zatrudnienia.
Być czy nie być VAT-owcem? Na czym polega rejestracja dla podatku VAT? Czym są deklaracje VAT? Odpowiedzi na te pytania uczestnicy znajdą w module piątym, w którym przedstawiono informacje o obowiązkach związanych z VAT.

W następnym module szkolenia „Kalendarz dobrego księgowego” przedstawiono informacje o obowiązkach wobec ZUS. Przedsiębiorcy i księgowi dowiedzą się wszystkiego na temat deklaracji i terminów opłacania składek, jakie są obowiązki zgłoszeniowe pracodawcy oraz na czym polegają wyrejsterowanie i kontrole ZUS.

Szkolenie omawia też podstawowe obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników. Należą do nich m.in. obowiązki związane z zawieraniem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, obowiązek ubezpieczenia pracowników w ZUS, przeprowadzenia szkoleń BHP, skierowania na badania profilaktyczne, prowadzenia akt pracowniczych, czy wypłaty wynagrodzeń.

W ostatnim, ósmym module zawarto pozostałe obowiązki przedsiębiorców takie, jak podatki i opłaty lokalne, sprawozdania i opłaty środowiskowe, obowiązki sprawozdawcze wobec GUS oraz kontrole podatkowe.

„Kalendarz dobrego księgowego” to już 44 szkolenie e-learning Akademii PARP. Pod adresem www.akademiaparp.gov.pl znajdują się jeszcze 43 szkolenia e-learning i 12 szkoleń m-learning. Przedsiębiorcy i pracownicy oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą podjąć bezpłatną naukę. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryczka publikacji