Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

KOMUNIKAT - Narady koordynacyjne

KOMUNIKAT - Narady koordynacyjne

K O M U N I K A T

Prezydenta Miasta Gdańska

Działając na podstawie art. 28 b, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2010 r., Dz.U.Nr 193, poz. 1287, zmiany: z 2009 r. Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Dz.U.Nr 182, poz. 1228, z 2013 r., poz. 829, 1635, następnie zmienionej ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu w administracji) Prezydent Miasta Gdańska jako prowadzący Powiatową Bazę Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu Miasta Gdańska,  w y z n a c z a  termin przeprowadzania narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w każdy czwartek miesiąca kalendarzowego. Narady koordynacyjne odbywać się będą w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9, w godz. 8,00 – 16,00, pokój 210.

Ze względu na potrzebę wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na terenie Miasta Gdańska sieciami uzbrojenia terenu, przedmiotem narady są wszystkie projekty.

Metryczka publikacji