Informacja podsumowująca spotkania konsultacyjne dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Na podstawie Art. 6 ust 7 Ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji Dz. U. z 2015 poz. 1777, opublikowano "Informację podsumowującą przebieg spotkań konsultacyjnych" jako jednej z form konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

Plik do pobrania

Informacja podsumowująca spotkania konsultacyjne dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. (679.62 KB)

Metryczka publikacji