Informacja o wynikach oceny formalnej ofert złożonych do 18 sierpnia 2017 roku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w Gdańskim Programie Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2016-2020.

Informacja o wynikach oceny formalnej (16.68 KB)

Metryczka publikacji