Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacja o przyznaniu dotacji dla klubów sportowych

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1)      Klubowi Sportowemu AZS-AWFiS – „Wsparcie procesu szkolenia zawodników poprzez zakup sprzętu sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 20000 zł,

2)      Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu- „Sprzęt dla najmłodszych gimnastyków”,  przydzielona dotacja w wys. 15000 zł,  

3)      Morskiemu Robotniczemu Klubowi Sportowemu „Gdańsk” – „Szkolenie sportowe zawodników MRKS Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 15000 zł,

4)      Gdańskiemu Klubowi Sportowemu „Stoczniowiec” w Gdańsku- „Zakup sprzętu sportowego celem doskonalenia sportowego”, przydzielona dotacja w wys. 10000 zł,

5)      Sportowej Politechnice- „Zakup sprzętu sportowego dla koszykarek i koszykarzy Sportowej Politechniki”, przydzielona dotacja w wys. 10000 zł,  

6)      Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Atena”- „Zakup sprzętu szermierczego za nagrodę z Gali Sportu Młodzieżowego”, przydzielona dotacja w wys. 10000 zł, 

7)      Gdańskiemu Klubowi Taekwon-do- „Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Gdańskiego Klubu Taekwon-do”, przydzielona dotacja w wys. 10000 zł, 

8)      Gdańskiemu Klubowi Żeglarskiemu- „Sprzęt dla zawodników GKŻ”, przydzielona dotacja w wys. 8000 zł,

9)      Rugby Club „Lechia” Gdańsk- „Zakup sprzętu sportowego dla Rugby Club Lechia Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 5000 zł,

10)   Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dwójka Morena” Gdańsk- „Zakup treningowego sprzętu sportowego dla zawodników UKS Dwójka Morena Gdańsk, przydzielona dotacja w wys. 5000 zł,

11)   Młodzieżowemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Gdańsk- „Zakup sprzętu dla zawodników MMKS”, przydzielona dotacja w wys. 5000 zł,

12)   Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk- „Zakup kompletów meczowych dla juniorów  SPR Wybrzeże Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł

13)   Stowarzyszeniu Klubowi Sportowemu Olimpia Osowa- „Zakup sprzętu sportowego dla grup młodzieżowych klubu Olimpia Osowa Gdańsk”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł,

14)   Stowarzyszeniu Nasza Gedania- „Zakup sprzętu sportowego dla grup piłki siatkowej dziewcząt”, przydzielona dotacja w wys. 3000 zł.

W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gmina Miastem Gdańska, a w/w podmiotami na realizację zadań publicznych.

Metryczka publikacji