Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacja o przyznaniu dotacji dla Klubu Sportowego AZS AWFiS oraz Akademii Piłkarskiej Lechia Gdańsk

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w wys. 10 500 zł na  zadanie publiczne pt. „Miłosz Jankowski RIO 2016” realizowane przez Klub Sportowy AZS AWFiS oraz dotacja w wys. 8600 zł na zadanie publiczne pt. „Udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej dziewcząt w Bremie” realizowane przez Akademię Piłkarską Lechia Gdańsk. W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańska, a Klubem Sportowym AZS AWFiS i Akademią Piłkarską Lechia Gdańsk na realizację w/w zadań.

Metryczka publikacji