Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacja o przyznaniu dotacji dla Gdańskiego Klubu Żeglarskiego

Biuro Prezydenta ds. Sportu informuje, że na podstawie Zarządzenia Nr 1529/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 listopada 2014 roku została udzielona dotacja w łącznej wys. 25000 zł na dwa   zadania publiczne pt. „Zakup sprzętu do zabezpieczenia zajęć żeglarskich” oraz „Młodzieżowe Długodystansowe Mistrzostwa Polski”. W/w zadania publiczne będą realizowane przez Gdański Klub Żeglarski.  W związku z powyższym zostaną zawarte umowy pomiędzy Gminą Miastem Gdańska, a Gdańskim Klubem Żeglarskim na realizację w/w zadań.

Metryczka publikacji