Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Wyniki konkursu ofert na automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska 2022 roku

Informacja

 

 

W ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Gdańska konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania: 

 

Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, mediach społecznościowych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna w mediach społecznościowych dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego.

 

wybrano ofertę złożoną przez Fundację Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot z siedzibą przy ul. Brzozowej 15a, 80-243 Gdańsk.

 

Proponowana kwota dotacji dla w/w Fundacji: 500 000 zł.

Metryczka publikacji