Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie I edycji Gdańskiej Nagrody Równości

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska Nr 1998/17

z dnia 23 listopada 2017 r.
zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie
I edycji Gdańskiej Nagrody Równości

dla:

a)   Wizjonera, Wizjonerki,

b)  Praktyka, Praktyczki,

c)   Bohatera, Bohaterki

w obszarze działań na rzecz praw człowieka w Gdańsku.

 UWAGA: termin zgłoszeń nominacji do nagrody upływa w dniu 05 grudnia 2017 roku o godz. 16.00

 

  1. Gdańską Nagrodę Równości Prezydenta Miasta Gdańska, w kategorii „Praktyk, Praktyczka”, może otrzymać osoba fizyczna za codzienną pracę na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, za rok poprzedzający rok przyznania Nagrody.
  2. Gdańską Nagrodę Równości Prezydenta Miasta Gdańska, w kategorii „Wizjoner, Wizjonerka”, może otrzymać osoba fizyczna za wizjonerskie pomysły i idee w dziedzinie równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, za rok poprzedzający rok przyznania Nagrody.
  3. Gdańską Nagrodę Równości Prezydenta Miasta Gdańska, w kategorii „Bohater, Bohaterka”, może otrzymać osoba fizyczna za bohaterskie działanie na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska, za rok poprzedzający rok przyznania Nagrody.

Wnioski o przyznanie nagrody, z odpowiednim uzasadnieniem, może składać każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska bez względu na wiek oraz instytucje i organizacje –  po zebraniu minimum 10 osób wspierających nominację. 

Kandydaturę do Nagrody należy zgłosić na formularzu Wniosku Nominacyjnego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2017 roku do godz. 16:00.

Formularze Wniosku Nominacyjnego należy pobrać ze strony Komunikatów Urzędu Miejskiego lub ze strony www.gdansk.pl (zakładka – Komunikaty Urzędu Miejskiego).

Wnioski należy składać drogą elektroniczną na adres: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydatura do Gdańskiej Nagrody Równości” oraz adnotacją „NIE OTWIERAĆ” w:

  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1, ul. Partyzantów 74,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. Milskiego 1,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/1,
  • Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4, ul. Wilanowska 2,

lub przesłać pocztą pod adresem: Urząd Miejski w Gdańsku, Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, 80- 103 Gdańsk. W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.  

Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju Społecznego pod nr tel.58 526 80 09 lub adresem: barbara.borowiak@gdansk.gda.pl.

Do pobrania:

 

 

Metryczka publikacji