Gdańsk w IrlandiiWymierny efekt wizyty prezydenta Adamowicza w Irlandii – w Gdańsku pojawi się nowa firma wysokich technologii!
W dniach 23 - 25 kwietnia odbył się trzeci, po Londynie i Mumbaiu, gdański „roadshow”. Tym razem władze samorządowe, na czele z Marszałkiem Janem Kozłowskim oraz Prezydentem Miasta Gdańska, odwiedziły Dublin, który od wielu lat jest stolicą informatyczną Europy.
„Roadshow” to cykl prezentacji Metropolii Gdańskiej, mający wzbudzić u potencjalnych inwestorów zainteresowanie naszym regionem. Podczas prezentacji przedstawiono atuty Metropolii, jej przewagę nad innymi miejscami, a także korzyści, jakie firmy mogą uzyskać inwestując w naszym regionie. W delegacji uczestniczyli również m.in. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego i Zastępca Prezydenta Sopotu.
Podczas imprezy w Dublinie, władze Metropolii zachęcały przedstawicieli kilkudziesięciu firm do inwestowania na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Wśród zainteresowanych firm byli przede wszystkim przedstawiciele firm informatycznych. Potencjalni inwestorzy wysoko ocenili prezentację Metropolii Gdańskiej. Być może już niedługo pierwsi z nich pojawią się w naszym mieście już na indywidualnych, konkretnych negocjacjach.
Bezpośrednią korzyścią dla Gdańska był list intencyjny podpisany pomiędzy firmą Fineos i Prezydentem Miasta Gdańska. Ten zagraniczny inwestor z branży wysokich technologii zobowiązuje się do otworzenia najpóźniej w styczniu 2009r. własnego oddziału w Gdańsku, którego zadaniem będzie rozwijanie i zarządzanie rozwiązaniami informatycznymi dedykowanymi m.in. bankom i firmom ubezpieczeniowym. Delegacja spotkała się również z członkami Dublin Chamber of Commerce, która jest największą i najstarszą izbą gospodarczą w Irlandii. Reprezentuje ona 1,4 tys. firm. Na zakończenie delegaci wzięli udział w konferencji: „Celuj w Polskę! Jak osiągnąć sukces nad Wisłą”, w trakcie której przedstawiciele władz Miasta poprowadzili prezentację pt. „Przewagi konkurencyjne Metropolii Gdańskiej nad innymi miastami i regionami w Polsce i Europie”.

Anna Dyksińska
Biuro Prasowe

Metryczka publikacji