Ekonomia Solidarności. Gdańska Konferencja Ekonomii Społecznej.

26-28 czerwca 2008
26-28 czerwca 2008

Szanowni Państwo!
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Gdańskiej  Konferencji  Ekonomii  Społecznej organizowanej przez Fundacje Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Fundacji „Fundusz
Współpracy”.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej w Polsce na podstawie doświadczeń PIW EQUAL” i odbędzie się w dniach 26 - 28 czerwca 2008 roku. Będzie to międzynarodowe wydarzenie, którego celem jest spotkanie osób związanych z ekonomia społeczna w Polsce i na świecie oraz dyskusja na temat możliwości rozwoju tego sektora w Polsce.

Bardzo nam zależy, by w czasie Konferencji umożliwić spotkanie jak najszerszego i różnorodnego grona praktyków, teoretyków, przedstawicieli sektora ekonomii społecznej z kraju i z zagranicy, władz samorządowych i administracji. Wierzymy, _e Państwa obecność będzie znakomita okazja do przedyskutowania ważnych dla środowiska ekonomii społecznej zagadnień. Dzięki temu, Konferencja stanie się prawdziwym forum wymiany opinii i poglądów na temat kondycji ekonomii społecznej w Polsce, a także miejscem dzielenia się doświadczeniami, poszukiwania inspiracji i rozwiązań dla rozwoju ekonomii społecznej.

Konferencja rozpocznie się 26  czerwca sesja plenarna w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Wśród zaproszonych gości znajda się przedstawiciele Rządu RP, Komisji Europejskiej, a także reprezentanci Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Podczas konferencji przedstawione zostaną główne rezultaty kończącego się w tym roku Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

W czwartek i piątek (26 i 27 czerwca) odbędą się sesje tematyczne związane z ekonomia społeczna, prowadzone przez uznanych ekspertów w swoich dziedzinach, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

W piątek (27 czerwca) po południu sesje tematyczne w grupach zakończa się podsumowaniem, które odbędzie się w historycznej Stoczni Gdańskiej. Na zakończenie tego dnia planowana jest Debata przygotowywana we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności. Wezmą w niej udział główni architekci przemian po 1989 roku – pierwszy prezydent, premier i minister finansów wolnej Polski – Prezydent Lech Wałęsa*, Premier Tadeusz Mazowiecki, Minister Leszek Balcerowicz oraz Premier Rządu RP Donald Tusk*.

Z jednej strony, jest to próba bilansu transformacji inspirowanej przez obóz Solidarności od ekonomii realnego socjalizmu do nowoczesnej gospodarki. Z drugiej zaś – refleksja nad wyzwaniami i korekturami potrzebnymi do urzeczywistniania ekonomii solidarności w dzisiejszej Polsce i szeroko pojmowanym świecie współczesnym. Chcemy, aby to spotkanie, stanowiące os Gdańskiej Konferencji Ekonomii Społecznej, stało się pretekstem do postawienia podstawowych pytań o znaczenie solidarności w niemal 30 lat po podpisaniu Porozumień Sierpniowych.

Trzeciego dnia Konferencji w sobotę (28 czerwca) na gdańskim Długim Targu organizujemy dostępne dla szerokiej publiczności Targi Ekonomii Społecznej, podczas których przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej będą oferować swoje produkty i prezentować działalność własnych organizacji. Targom towarzyszyć będzie Kalejdoskop rezultatów Partnerstw na rzecz Rozwoju IW EQUAL
w przepięknych wnętrzach Dworu Artusa, a także przegląd reklamy społecznej oraz premiera filmu dokumentalnego o korzeniach i przyszłości ekonomii społecznej w Polsce.

W tym dniu planowane są także spotkania tematyczne dla przedstawicieli różnych branż ekonomii społecznej z Polski i Europy. Celem tych spotkań jest wymiana doświadczeń i wypracowanie różnych form współpracy pomiędzy reprezentowanymi organizacjami.

Na stronie internetowej www.ekonomiaspoleczna.pl/gdansk.  znajda Państwo aktualizowany na bieżąco program, materiały dodatkowe oraz formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja potrwa do 10 czerwca 2008 r.
Bardzo liczymy na Państwa udział w konferencji. Do zobaczenia w Gdańsku!

Poniżej w plikach do pobrania znajdą Państwo aktualizowany na bieżąco, szczegółowy program konferencji oraz formularze zgłoszeniowe.

ożywienie dróg wodnych (178.76 KB)
ecs (187 KB)
GTS (87.46 KB)

Rekrutacja na konferencję rozpocznie się 26 maja i potrwa do 15 czerwca 2008 r.

 

Twierdza

Metryczka publikacji