EC Wybrzeże S.A. wspierają najbardziej potrzebujących klientów

EC Wybrzeże S.A. wspierają najbardziej potrzebujących klientów

x

EC Wybrzeże S.A. wspierają najbardziej potrzebujących klientów. Program pomocy kierowany jest do organizacji pozarządowych, których misją jest niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym  na terenie Gdańska. Wsparcie przekazane zostanie wybranym organizacjom pozarządowym  z przeznaczeniem na pokrycie rachunków za  ogrzewanie ciepłem  produkowanym przez EC Wybrzeże S.A. Termin składania wniosków dla organizacji pozarządowych spełniających kryteria zawarte w regulaminie upływa 15 kwietnia 2009 roku. Pełen tekst regulaminu programu (w formacie PDF) oraz wniosek (w programie PDF)do pobrania na stronie www.ecwybrzeze.pl

Metryczka publikacji