Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Druga edycja otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Druga edycja otwartego konkursu ofert 2018 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza drugą edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin składania ofert: do 16.04.2018 r.
(obowiązuje data wpływu do Urzędu)

 

UWAGA: ofertę należy złożyć na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia

 

Termin ogłoszenia listy ofert zawierających braki formalne do uzupełnienia: 27.04.2018 r.

 

Oferent może uzupełnić braki formalne w terminie: 07.05.2018 r., 08.05.2018 r. i 09.05.2018 r.

 

Konsultacji związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu oraz zakresem formalnym przygotowania ofert, udzielają:

- w kwestiach merytorycznych: Krystian Kujda, pok. 155, tel. (58) 323 65 17,
- w kwestiach finansowych: Alina Kopicka, pok. 124, tel. (58) 323 61 24.

Do pobrania:

Szczegółowe warunki drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (741.77 KB)

Formularz oferty 2018 (51.87 KB)

karta oceny oferty (528.04 KB)

Pomocnicza instrukcja wypełniania oferty (994.36 KB)

Zarządzenie nr 495-18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 marca 2018 r. ws. konkursu (63.03 KB)

Metryczka publikacji