DZIEŃ KSIĄŻKI W RADZIE MIASTA

Nowa legenda o gdańskich rajcach, niespodzianki literackie przygotowane przez uczniów Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku oraz atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu „Kartka z pamiętnika gdańszczanina” towarzyszyły obchodom Światowego Dnia Książki w Gdańsku.
Nowa legenda o gdańskich rajcach, niespodzianki literackie przygotowane przez uczniów Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku oraz atrakcyjne nagrody dla laureatów konkursu „Kartka z pamiętnika gdańszczanina” towarzyszyły obchodom Światowego Dnia Książki w Gdańsku.

Światowy Dzień Ksiązki wraz z uczniami gdańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych  świętowali w Nowym Ratuszu gdańscy rajcy. Tegoroczne święto ksiązki poświęcone było gdańskim legendom. Laureaci konkursu „Kartka z pamiętnika gdańszczanina” odebrali nagrody i wyróżnienia.

Jury konkursowe przyznało 3 pierwsze nagrody, które otrzymali:

  I miejsce – Aleksandra Pańczak, Szkoła Podstawowa nr 20  Gdańsku,  wyspa4 (34 KB)
  II miejsce – Paweł Tabędzki, Szkoła Podstawowa nr 76 w Gdańsku, konkurs1 (30 KB)
  III miejsce – Łukasz Gawroński, Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdańsku, konkurs2 (30 KB)
Przyznano również 6 wyróżnień pozostałym uczestnikom konkursu:
 • Elżbieta Górka, SP nr 39
 • Maria Zagórska, SP nr 60
 • Natalia Kruczek, Gimnazjum nr 2
 • Magdalena Burak, SP nr 79
 • Marta Michta, Gimnazjum nr 4
 • Maria Maciaszek, SP nr 86

{id18952}
Podczas cyklu lekcji, które odbywały się w Nowym Ratuszu, uczniowie gdańskich szkół,  pod kierunkiem pani Marii Agacińskiej – polonistki z Gimnazjum nr 2 w Gdańsku redagowali gdańskie legendy. Raz w miesiącu kolejna grupa młodzieży dopisywała ciąg dalszy powstających legend. W ten sposób ułożono dwie nowe gdańskie legendy, z których jury konkursowe wybrało zwycięską. „Rybacka sieć” została napisana przez 33 osoby z następujących szkół (w kolejności redagowania kolejnego fragmentu): Gimnazjum Nr 18, Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, SP Nr 58, SP Nr 67, Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Lingwista, SP Nr 65.
Ilustracje do nowej legendy wykonali uczniowie z Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 w Gdańsku

Spotkanie uświetniła młodzież z Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, która przedstawiła zgromadzonym m.in. inscenizację legendy „Żaby i kruk”.
Arleta Żuk

Metryczka publikacji