Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Cena wody w Gdańsku od 1 stycznia 2012 r.

Cena wody w Gdańsku od 1 stycznia 2012 r.

Saur Neptun Gdańsk informuje, że w dniu 6 grudnia 2011 r. uprawomocniła się  taryfa opłat za wodę i ścieki na rok 2012 r. w Gdańsku.  Cena łączna netto za wodę i ścieki wyniesie 9,56 zł  za m?. Oznacza to, że podwyżka taryfy netto w stosunku do 2011 roku wyniesie 6,82%.

Podwyżka taryfy wynika przede wszystkim z ogólnego poziomu inflacji, rosnących kosztów eksploatacji i konieczności spełnienia norm unijnych w zakresie gospodarki ściekowej. 

W 2012 roku przede wszystkim wzrosną koszty związane z utylizacją osadów ściekowych, które są końcowym produktem procesu oczyszczania ścieków.

 Polska, jako członek Unii Europejskiej,  jest zobowiązana respektować wspólne wymogi środowiskowe. Ochrona środowiska jest  jednym z priorytetów UE i  jest to prawo wszystkich mieszkańców do życia w zdrowym otoczeniu. Zgodnie z wymogami unijnymi konieczna jest  utylizacja osadów.

Większe miasta, w tym Gdańsk, podjęły decyzję o kompleksowym rozwiązaniu tematu osadów.  Na terenie oczyszczalni Wschód  powstaje specjalna instalacja do termicznego przekształcania osadów, wybudowana w ramach Gdańskiego projektu wodnościekowego 2. Technologia ta wymaga stosowania większej ilości środków chemicznych, niż dotychczas, a sam proces utylizacji jest dużo droższy niż kompostowanie czy wywóz osadów. To w głównej mierze  spowodowało wzrost taryfy.

Nie możemy też zapominać o wodzie, gdyż ta w Gdańsku jest bardzo dobrej jakości i można ją pić prosto z kranu. Jedynie mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej otrzymują wodę z lokalnych ujęć, ale do końca 2013 roku zostaną podłączeni do wodociągu centralnego.

Za wysokiej jakości produkt płacimy tylko ok. 0,4 gr. za litr.  Rezygnując z zakupu wód butelkowanych na rzecz picia wody z kranu ? czterosobowa rodzina może zaoszczędzić w skali roku nawet 2600 zł. (dla celów wyliczeń przyjęto 1,5 l. wody dziennie dla jednej osoby i średnią cenę 1,80 zł za 1,5 l. wody butelkowanej).

Taryfa obecna ? 2011 rok (netto):

Woda ? 3,64 zł/m?
Ścieki ? 5,31 zł/m?
Ogółem ? 8,95 zł/m?

Taryfa na rok 2012 (netto):

Woda ?     3,85 zł/m?  - wzrost o 5,77% w stosunku do stawki z 2011 r.
Ścieki ?     5,71  zł/m?  -wzrost o 7,53% w stosunku do stawki z 2011 r. 

Ogółem ?  9,56 zł/m?

Do podanych stawek dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

O Saur Neptun Gdańsk:

Spółka Saur Neptun Gdańsk powstała jako pierwsze partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych w tej części Europy, świadczy usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania  ścieków w Gdańsku i Sopocie od 1992 roku. Spółka poprzez wysokie standardy zarządzania, nowoczesne technologie I wysoko kwalifikowaną kadrę inżynierską stała się modelowym przykładem powierzenia prywatnemu operatorowi usług komunalnych w drodze kontraktu. 

O SAUR:

SAUR jest międzynarodowym dostawcą usług dla środowiska. We Francji SAUR dostarcza wodę I odprowadza ścieki dla 17 mln ludzi. Za granicą obsługuje 5 mln mieszkańców w Hiszpanii, Polsce i Armenii, a także w Arabii Saudyjskiej. Spółki zależne SAUR ? Stereau i Coved, działają na: rynku usług budowlanych I inżynierskich - Stereau i gospodarką odpadami -  Coved, obsługując ponad 5 mln mieszkańców. SAUR zatrudnia 13.000 pracowników, a jego przychody to 1,5 mld ? w 2010 roku

 

Metryczka publikacji